UWAGA OSZUŚCI!!!!!

WODKAN S.A. wraz z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż na terenie miasta Ostrów Wielkopolski działa grupa przestępcza podszywająca się pod pracowników WODKAN S.A. , okradająca mieszkania podczas rzekomych inspekcji wodomierza lub instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dlatego też, z uwagi na poważne zagrożenie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby próbujące dokonać owych czynności.
Wszyscy pracownicy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim posiadają legitymację służbową, o której okazanie, w razie wątpliwości, należy poprosić osobę podającą się za pracownika WODKAN S.A. Jeżeli osoba nie potwierdzi swojej tożsamości, należy bezzwłocznie powiadomić Policję, lub w celu potwierdzenia personalizacji pracownika oraz czy taka inspekcja powinna mieć miejsce, zadzwonić na bezpłatny nr alarmowy WODKAN S.A. 994.
Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia:
• kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań,
• dokonania badań i pomiarów,
• przeprowadzenia przeglądów, napraw urządzeń oraz przyłączy posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
• odcięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej,
• sprawdzenia ilości i jakości odprowadzanych ścieków.