994
ZGŁOŚ AWARIĘ

Przetarg nieograniczony z dnia 07.09.2018

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Uroczej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Uroczej.

  1. Geologia
  2. Mapa sytuacyjna
  3. Ogłoszenie o zamówieniu
  4. Opis techniczny
  5. Pliki do pobrania
  6. Profil podłużny ks
  7. Profil podłużny sw
  8. Profil podłużny wyprowadzeń ks
  9. Przedmiar robót
  10. SIWZ
  11. Specyfikacja techniczna ks
  12. Specyfikacja techniczna sw
  13. Technologia posadowienia rur
  14. Technologia węzłów polietylenowych
  15. Technologia wykopu
  16. Zestawienie elementów studni

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content