Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej

Zadanie: Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski
zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VII” – w ul. Krotoszyńskiej.

Czytaj dalej