Brak wody w dniu 24.04.2018r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 24.04.2018 r. od godziny 08:00 do godz. 14:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Batorego do ul. Lotniczej.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Spadek ciśnienia wody na terenie Miasta

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje szanownych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, iż z uwagi na prowadzenie robót remontowo-inwestycyjnych na sieci magistralnej DN 300 mm w Al. Słowackiego od dnia 11.04.2018r. do dnia 30.04.2018r. mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym Spółka WODKAN przeprasza Odbiorców za ewentualne niedogodności związane z dostawą wody.

 

Dodatkowych informacji o prowadzonych pracach eksploatacyjnych  można uzyskać w siedzibie Spółki WODKAN w godz. 7.00 – 15.00 pokój nr 3 lub telefoniczne pod:

– nr 994 ( nr bezpłatny awaryjny ),

– (062) 738 77 40 lub 738 77 26.

Brak wody w dniu 28.03.2018r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 28.03.2018 r. od godziny 08:00 do godz. 10:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Raszkowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Starotargowej

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 21.03.2018r.

Informujemy, iż w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi  w dniu 21.03.2018 r. od godziny 11:00 do godz. 14:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kolejowej do Basenu Wodny Raj

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 20.03.2018r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 20.03.2018 r. od godziny 07:30 do godz. 10:30   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Wolności na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Partyzanckiej oraz ul. Kolejowa od ul. Partyzanckiej do ul. Sienkiewicza

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Informacja

INFORMUJEMY, IŻ DZIEŃ 30.03.2018r. (Wielki Piątek)
JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY
(ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 06.01.2018r.)

ZAPRASZAMY 03.04.2018r.

Awaria sieci magistralnej DN 300 mm żel – utrudnienia w dostawie wody w dniu 26.02.2018r.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje szanownych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, iż z uwagi na awarię głównej magistrali wodociągowej DN 300 mm w ul. Witosa mogą wystąpić lokalne zakłócenia w dostawie wody na terenie miasta. Ponadto informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym.

Na skutek wycieku wody oraz ujemnych temperatur w rejonie wystąpienia awarii powstały silne oblodzenia nawierzchni jezdni oraz chodnika w związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności.

W związku z powyższym Spółka WODKAN przeprasza Odbiorców za ewentualne niedogodności związane z dostawą wody.

 

Dodatkowych informacji o prowadzonych pracach eksploatacyjnych  można uzyskać w siedzibie Spółki WODKAN w godz. 7.00 – 15.00 pokój nr 3 lub telefoniczne pod:

– nr 994 ( nr bezpłatny awaryjny ),

– (062) 738 77 40 lub 738 77 26.

Godziny otwarcia BOK

Uwaga!!!
Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A. ul. Grabowska 29a pawilon nr 46
OKRESOWA ZMIANA GODZIN OTWARCIA
W dniach od 12.02. poniedziałek do 16.02. piątek
zapraszamy w godzinach
OD 9:00 DO 15:00