Brak wody w dniu 12.12.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 12.12.2017 r. od godziny 09:00 do godz. 16:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Olimpijskiej oraz Klonowicza

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 12.12.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 12.12.2017 r. od godziny 14:00 do godz. 19:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Limanowskiego na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Kasprowicza

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Okres zimowy

Okres zimowy:

Z uwagi na trwający okres zimowy istnieje zwiększona możliwość uszkodzeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez mróz w Państwa nieruchomościach. W związku z tym Spółka WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zastosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zminimalizować negatywne skutki niskich temperatur. Temperatura w miejscu, w którym znajdują się przyłącza i wodomierze, nie powinna być niższa niż +4°C.

W związku z tym należy :
– odpowiednio zabezpieczyć wodomierz i urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne przed zamarznięciem w pomieszczeniach nie ocieplanych (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza)
– odwodnić i gruntowanie oczyścić studzienki wodomierzowe oraz zaizolować ich pokrywy
– zabezpieczyć przed mrozem punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji

Niezastosowanie  wyżej wymienionych   zaleceń  może  być  przyczyną  awarii  i  strat   materialnych, których koszty poniosą właściciele posesji lub osoby działające w ich imieniu.

Brak wody w dniu 31.10.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 31.10.2017 r. od godziny 08:00 do godz. 16:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Grabowskiej na odcinku od ul. Iłłakowiczówny do Jurka

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 09.10.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 09.10.2017 r. od godziny 08:00 do godz. 11:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sadowej, Harcerskiej

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 04.10.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 04.10.2017 r. od godziny 09:00 do godz. 15:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Stanisławoska, Lwowska Podlaska

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 03.10.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 03.10.2017 r. od godziny 08:00 do godz. 14:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Marii Konopnickiej, Al. Słowackiego

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 29.09.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 29.09.2017 r. od godziny 08:00 do godz. 14:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Wodnej

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 27.09.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 27.09.2017 r. od godziny 08:00 do godz. 14:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Wojska Polskiego

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 12.09.2017

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 12.09.2017 r. od godziny 08:00 do godz. 14:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Kaliskiej do Al. Słowackiego

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej