Awaria sieci magistralnej DN 300 mm żel – utrudnienia w dostawie wody w dniu 26.02.2018r.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje szanownych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, iż z uwagi na awarię głównej magistrali wodociągowej DN 300 mm w ul. Witosa mogą wystąpić lokalne zakłócenia w dostawie wody na terenie miasta. Ponadto informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym.

Na skutek wycieku wody oraz ujemnych temperatur w rejonie wystąpienia awarii powstały silne oblodzenia nawierzchni jezdni oraz chodnika w związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności.

W związku z powyższym Spółka WODKAN przeprasza Odbiorców za ewentualne niedogodności związane z dostawą wody.

 

Dodatkowych informacji o prowadzonych pracach eksploatacyjnych  można uzyskać w siedzibie Spółki WODKAN w godz. 7.00 – 15.00 pokój nr 3 lub telefoniczne pod:

– nr 994 ( nr bezpłatny awaryjny ),

– (062) 738 77 40 lub 738 77 26.

Spadek ciśnienia wody na terenie Miasta

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje szanownych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, iż z uwagi na prowadzenie robót remontowo-inwestycyjnych na sieci magistralnej DN 300 mm w Al. Słowackiego od dnia 17.01.2018r. do dnia 19.02.2018r. mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym Spółka WODKAN przeprasza Odbiorców za ewentualne niedogodności związane z dostawą wody.

 

Dodatkowych informacji o prowadzonych pracach eksploatacyjnych  można uzyskać w siedzibie Spółki WODKAN w godz. 7.00 – 15.00 pokój nr 3 lub telefoniczne pod:

– nr 994 ( nr bezpłatny awaryjny ),

– (062) 738 77 40 lub 738 77 26.

Brak wody w dniu 14.12.2017.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 14.12.2017 r. od godziny 07:00 do godz. 15:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Różanej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Lipowej

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 15.12.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 15.12.2017 r. od godziny 08:30 do godz. 15:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Żniwnej

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 12.12.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 12.12.2017 r. od godziny 09:00 do godz. 16:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Olimpijskiej oraz Klonowicza

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 12.12.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 12.12.2017 r. od godziny 14:00 do godz. 19:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Limanowskiego na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Kasprowicza

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Okres zimowy

Okres zimowy:

Z uwagi na trwający okres zimowy istnieje zwiększona możliwość uszkodzeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez mróz w Państwa nieruchomościach. W związku z tym Spółka WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zastosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zminimalizować negatywne skutki niskich temperatur. Temperatura w miejscu, w którym znajdują się przyłącza i wodomierze, nie powinna być niższa niż +4°C.

W związku z tym należy :
– odpowiednio zabezpieczyć wodomierz i urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne przed zamarznięciem w pomieszczeniach nie ocieplanych (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza)
– odwodnić i gruntowanie oczyścić studzienki wodomierzowe oraz zaizolować ich pokrywy
– zabezpieczyć przed mrozem punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji

Niezastosowanie  wyżej wymienionych   zaleceń  może  być  przyczyną  awarii  i  strat   materialnych, których koszty poniosą właściciele posesji lub osoby działające w ich imieniu.

Brak wody w dniu 31.10.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 31.10.2017 r. od godziny 08:00 do godz. 16:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Grabowskiej na odcinku od ul. Iłłakowiczówny do Jurka

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 09.10.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 09.10.2017 r. od godziny 08:00 do godz. 11:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sadowej, Harcerskiej

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej

Brak wody w dniu 04.10.2017r.

Informujemy, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej  w dniu 04.10.2017 r. od godziny 09:00 do godz. 15:00   zostanie wstrzymana dostawa wody w ul. Stanisławoska, Lwowska Podlaska

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie. Czytaj dalej