Informacja

Informujemy, iż w dniu  02.11.2018r. (piątek)
BIURO OBSŁUGI KLIENTA przy ul. Grabowskiej 29a  ( Targowisko ) pawilon nr 46 będzie nieczynne.

Zapraszamy do naszych pozostałych BIUR OBSŁUGI KLIENTA:

Asnyka 8       w godz. 900-1600

Partyzancka 27 ( siedziba Spółki ) w godz. 730-1630

Informacja

Informujemy, iż w dniu  23.10.2018r. (wtorek)
BIURO OBSŁUGI KLIENTA przy ul. Grabowskiej 29a  ( Targowisko ) pawilon nr 46 będzie czynne w godz. 800-1200.

Zapraszamy do naszych pozostałych BIUR OBSŁUGI KLIENTA:

Asnyka 8       w godz. 900-1600

Partyzancka 27 ( siedziba Spółki ) w godz. 730-1630

Informacja

Informujemy, iż w dniu  12.10.2018r. (piątek)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA przy ul. Grabowskiej 29a  ( Targowisko ) pawilon nr 46 będzie nieczynne.

Zapraszamy do naszych pozostałych BIUR OBSŁUGI KLIENTA:

Asnyka 8       w godz. 9.00-16.00

Partyzancka 27 ( siedziba Spółki )      w godz. 7.30-16.30

Informacja

Informujemy, iż w dniach od 13.08.2018r. (poniedziałek) do 17.08.2018r. (piątek)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA przy ul. Grabowskiej 29a  ( Targowisko ) pawilon nr 46 będzie nieczynne.

Zapraszamy do naszych pozostałych BIUR OBSŁUGI KLIENTA:

Asnyka 8    w godz. 900-1600
Partyzancka 27 ( siedziba Spółki )      w godz. 730-1630

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniach od 16.07.2018r. do 20.07.2018r. (poniedziałek –  piątek)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA przy ul. Grabowskiej 29a  ( Targowisko ) pawilon nr 46 będzie nieczynne.

Zapraszamy do naszych pozostałych BIUR OBSŁUGI KLIENTA:

Asnyka 8    w godz. 9.00-16.00
Partyzancka 27 ( siedziba Spółki )      w godz. 7.30-16.30

Godziny otwarcia BOK

Informujemy, iż w dniach od 02.07.2018r. (poniedziałek)  do 06.07.2018r. (piątek)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA przy ul. Grabowskiej 29a  ( Targowisko ) pawilon nr 46 będzie czynne w godz. 8.0014.00

Zapraszamy do naszych pozostałych BIUR OBSŁUGI KLIENTA:

Asnyka 8 w godz. 9.00-16.00

Partyzancka 27 ( siedziba Spółki )   w godz. 7.30-16.30

Informacja

INFORMUJEMY, IŻ DZIEŃ 30.03.2018r. (Wielki Piątek)
JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY
(ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 06.01.2018r.)

ZAPRASZAMY 03.04.2018r.

Godziny otwarcia BOK

Uwaga!!!
Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A. ul. Grabowska 29a pawilon nr 46
OKRESOWA ZMIANA GODZIN OTWARCIA
W dniach od 12.02. poniedziałek do 16.02. piątek
zapraszamy w godzinach
OD 9:00 DO 15:00

Okres zimowy

Okres zimowy:

Z uwagi na trwający okres zimowy istnieje zwiększona możliwość uszkodzeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez mróz w Państwa nieruchomościach. W związku z tym Spółka WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zastosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zminimalizować negatywne skutki niskich temperatur. Temperatura w miejscu, w którym znajdują się przyłącza i wodomierze, nie powinna być niższa niż +4°C.

W związku z tym należy :
– odpowiednio zabezpieczyć wodomierz i urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne przed zamarznięciem w pomieszczeniach nie ocieplanych (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza)
– odwodnić i gruntowanie oczyścić studzienki wodomierzowe oraz zaizolować ich pokrywy
– zabezpieczyć przed mrozem punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji

Niezastosowanie  wyżej wymienionych   zaleceń  może  być  przyczyną  awarii  i  strat   materialnych, których koszty poniosą właściciele posesji lub osoby działające w ich imieniu.