Okres zimowy

Okres zimowy:

Z uwagi na trwający okres zimowy istnieje zwiększona możliwość uszkodzeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez mróz w Państwa nieruchomościach. W związku z tym Spółka WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zastosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zminimalizować negatywne skutki niskich temperatur. Temperatura w miejscu, w którym znajdują się przyłącza i wodomierze, nie powinna być niższa niż +4°C.

W związku z tym należy :
– odpowiednio zabezpieczyć wodomierz i urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne przed zamarznięciem w pomieszczeniach nie ocieplanych (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza)
– odwodnić i gruntowanie oczyścić studzienki wodomierzowe oraz zaizolować ich pokrywy
– zabezpieczyć przed mrozem punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji

Niezastosowanie  wyżej wymienionych   zaleceń  może  być  przyczyną  awarii  i  strat   materialnych, których koszty poniosą właściciele posesji lub osoby działające w ich imieniu.

Godziny otwarcia BOK

Informujemy, iż w dniu 20.12.2017r. ( środa )
BIURO OBSŁUGI KLIENTA przy ul. Grabowskiej 29a ( Targowisko ) pawilon nr 46 będzie nieczynne.
Zapraszamy do naszych pozostałych BIUR OBSŁUGI KLIENTA:
ul. Asnyka 8 w godz. 9.00-16.00
ul. Partyzancka 27 ( siedziba Spółki ) w godz. 7.30-16.30

Godziny otwarcia BOK

Informujemy, iż w dniu 08.12.2017r. ( piątek )
BIURO OBSŁUGI KLIENTA przy ul. Grabowskiej 29a ( Targowisko ) pawilon nr 46 będzie czynne w godz. 8.00-1130
Zapraszamy do naszych pozostałych BIUR OBSŁUGI KLIENTA:
ul. Asnyka 8 w godz. 900-1600
ul. Partyzancka 27 ( siedziba Spółki ) w godz. 730-1630

Dzień wolny od pracy

INFORMUJEMY, IŻ DZIEŃ

02.11.2017r.

(Dzień Zaduszny, czwartek)

JEST

DNIEM WOLNYM

OD PRACY

(ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 11.11.2017r.)

 

ZAPRASZAMY 03.11.2017r.

Nieczynny BOK ul. Grabowska

Informujemy, iż w dniach od 22.08.2017r. (wtorek)  do 25.08.2017r. (piątek)

Biuro Obsługi Klienta przy ul. Grabowskiej 29a – pawilon nr 46 BĘDZIE NIECZYNNE.

Zapraszamy do naszych pozostałych Biur Obsługi Klienta:

Asnyka 8       w godz. 9.00-16.00

————————————————————————————————————————————

Partyzancka 27 ( siedziba Spółki )

w godz. 7.30-16.30

Godziny otwarcia BOK 14.08.2017

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU   14.08.2017r.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA            ul. Partyzancka 27 ( siedziba Spółki )

BĘDZIE CZYNNE                w godz. 7.30-15.00

BIURO OBSŁUGI KLIENTA            ul. Asnyka 8

BĘDZIE CZYNNE                w godz. 9.00-15.00

BIURO OBSŁUGI KLIENTA przy ul. Grabowskiej 29a

BĘDZIE CZYNNE                w godz. 8.00-15.00

 

Nieczynny BOK ul. Grabowska

INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH

04.08.2017r. (PIĄTEK)  ORAZ   07.08.2017r. (PONIEDZIAŁEK)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA PRZY UL. GRABOWSKIEJ 29a – pawilon nr 46 BĘDZIE NIECZYNNE.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH POZOSTAŁYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA:

Asnyka 8       w godz. 9.00-16.00

Partyzancka 27 ( siedziba Spółki ) w godz. 7.30-16.30

Okres zimowy

Z uwagi na trwający okres zimowy istnieje zwiększona możliwość uszkodzeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez mróz w Państwa nieruchomościach. W związku z tym Spółka WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zastosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zminimalizować negatywne skutki niskich temperatur. Temperatura w miejscu, w którym znajdują się przyłącza i wodomierze, nie powinna być niższa niż +4°C. Czytaj dalej

Spadek ciśnienia wody od dnia 14.07.2016r. do dnia 05.08.2016r.

Z uwagi na prowadzone prace remontowo-eksploatacyjne przy ul. Langiewicza od dnia 14.07.2016 do dnia 05.08.2016 zostanie wyłączona z eksploatacji magistrala wodociągowa DN 300 mm.Spółka Wodkan informuje, iż został wykonany by-pass z rur PE DN 160 mm w celu zabezpieczenia nieprzerwalnej ciągłości w dostawie wody. Mimo wykonania ww. zabezpieczenia mogą wystąpić okresowe zaburzenia w dostawie wody.
W związku z powyższym może być odczuwalny miejscowy chwilowy spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego a szczególnie w dzielnicy Zębców oraz Zacharzew.
Przedmiotowe działania oraz zaistniała sytuacja potrwa do dnia 05.08.2016r.
Spółka WODKAN przeprasza za utrudnienia.