Nieczynny BOK ul. Grabowska

INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH

04.08.2017r. (PIĄTEK)  ORAZ   07.08.2017r. (PONIEDZIAŁEK)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA PRZY UL. GRABOWSKIEJ 29a – pawilon nr 46 BĘDZIE NIECZYNNE.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH POZOSTAŁYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA:

Asnyka 8       w godz. 9.00-16.00

Partyzancka 27 ( siedziba Spółki ) w godz. 7.30-16.30

Okres zimowy

Z uwagi na trwający okres zimowy istnieje zwiększona możliwość uszkodzeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez mróz w Państwa nieruchomościach. W związku z tym Spółka WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zastosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zminimalizować negatywne skutki niskich temperatur. Temperatura w miejscu, w którym znajdują się przyłącza i wodomierze, nie powinna być niższa niż +4°C. Czytaj dalej

Spadek ciśnienia wody od dnia 14.07.2016r. do dnia 05.08.2016r.

Z uwagi na prowadzone prace remontowo-eksploatacyjne przy ul. Langiewicza od dnia 14.07.2016 do dnia 05.08.2016 zostanie wyłączona z eksploatacji magistrala wodociągowa DN 300 mm.Spółka Wodkan informuje, iż został wykonany by-pass z rur PE DN 160 mm w celu zabezpieczenia nieprzerwalnej ciągłości w dostawie wody. Mimo wykonania ww. zabezpieczenia mogą wystąpić okresowe zaburzenia w dostawie wody.
W związku z powyższym może być odczuwalny miejscowy chwilowy spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego a szczególnie w dzielnicy Zębców oraz Zacharzew.
Przedmiotowe działania oraz zaistniała sytuacja potrwa do dnia 05.08.2016r.
Spółka WODKAN przeprasza za utrudnienia.