Zagospodarowanie osadów ściekowych.

Zadanie: Zagospodarowanie osadów ściekowych: Budowa budynku odwadniania i higienizacji osadów z rurociągami i instalacjami technologicznymi. Budowa magazynu na odpady wraz z drogami transportowymi. Zakup prasy i  instalacji higienizacji osadów.

Czytaj dalej