Przetarg nieograniczony z dnia 26.02.2019r.

„Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych”. – Unieważnienie postępowania.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony z dnia 14.01.2019r.

„Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych” – Unieważnienie postępowania.

Czytaj dalej