Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wtórek ul. Grabowska”.

 

Umowa podpisana we wrześniu 2019r.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

  • wykonanie sieci wodociągowej z rur PE średnicy 125mm – długość 69,0 m,
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 210,0 m,
  • wykonanie wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 8 o długości 36,0 m.