Rozbudowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej

Zadanie nr 1: Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Szczęśliwej, Lawendowej, Radosnej i Pogodnej.

Zadanie nr 2: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej.

 

Umowa podpisana w październiku 2019r.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

dla zadania nr 1:

  • wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 1253,0 m, z rur PVC kielichowych o średnicy 160/4,7mm, o długości 20,0m
  • wykonanie rurociągu tłocznego z rur PEHD o średnicy 110mm, o długości 110m,
  • wykonanie wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 76 o długości 380,5 m.
  • montaż i uruchomienie tłoczni ścieków o wydajności 4,9 m³/h.

dla zadania nr 2:

  • wykonaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC średnicy 160mm na rury PVC o średnicy 200/5,9mm, długość 30,6m.