Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej”.

 

Umowa podpisana w listopadzie 2019r.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

  • wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 160mm – długość 293,5 m,
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 315/9,2mm, o długości 293,5 m,
  • wykonanie wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 5 o długości 7,0 m.
  • przebudowa sieci gazowej,
  • przebudowa magistrali wodociągowej