Informacja

Z uwagi na prace prowadzone na Stacji Uzdatniania wody – modernizację stacji uzdatniania wody, woda jest czasowo poddawana chlorowaniu. Proces jest monitorowany . Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania jest zmiana walorów zapachowych i smakowych wody, nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej.