Przetarg nieograniczony z dnia 06.07.2016r.

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap V”– w rejonie ul. Promienistej, – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Promienistej.

 1. Badania warunków gruntowo-wodnych
 2. Mapa sytuacyjna
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Opis techniczny
 5. Pliki do pobrania
 6. Profil kanału sanitarnego
 7. Profil wodociągu
 8. Profil wyprowadzeń ks
 9. Przedmiar robót
 10. SIWZ
 11. Specyfikacja techniczna ks 
 12. Specyfikacja techniczna ws
 13. Technologia węzłów
 14. Zestawienie kształtek ws
 15. Zestawienie studni

 

Zawiadomienie o wyborze oferty