Spadek ciśnienia wody od dnia 14.07.2016r. do dnia 05.08.2016r.

Z uwagi na prowadzone prace remontowo-eksploatacyjne przy ul. Langiewicza od dnia 14.07.2016 do dnia 05.08.2016 zostanie wyłączona z eksploatacji magistrala wodociągowa DN 300 mm.Spółka Wodkan informuje, iż został wykonany by-pass z rur PE DN 160 mm w celu zabezpieczenia nieprzerwalnej ciągłości w dostawie wody. Mimo wykonania ww. zabezpieczenia mogą wystąpić okresowe zaburzenia w dostawie wody.
W związku z powyższym może być odczuwalny miejscowy chwilowy spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego a szczególnie w dzielnicy Zębców oraz Zacharzew.
Przedmiotowe działania oraz zaistniała sytuacja potrwa do dnia 05.08.2016r.
Spółka WODKAN przeprasza za utrudnienia.