Modernizacja oczyszczalni ścieków: Modernizacja pompowni osadów PWKF

Zadanie: Modernizacja oczyszczalni ścieków: Modernizacja pompowni osadów PWKF- rozdział ciągów technologicznych Nr I i Nr II w Rąbczynie.

 

Umowa podpisana w kwietniu 2017r.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót polegających na:

  • podziale komory mokrej pompowni PWKF na trzy niezależne komory,
  • rozdziale części wspólnej rurociągu osadu recyrkulowanego – (obejście BY-PASS) wykonanie drugiego rurociągu osadu recyrkulowanego pomiędzy PWKF a miejscem rozdziału przy reaktorze biologicznym RB,
  • wymianie armatury, rurociągów, przejść szczelnych, dostawę nowej pompy osadu końcowego, wymianę kolan stopowych pomp itp. w ramach obiektu PWKF,
  • pompowni tymczasowej wraz z rurociągiem ułożonym na powierzchni terenu – dla zachowania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków.