Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Gorzyckiej i Krętej w Ostrowie Wielkopolskim

 

Umowa podpisana we wrześniu 2017r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 396,7 m,
  • wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej
    do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 21 o łącznej długości 108,0 m,
  • wykonaniu sieci wodociągową z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 125mm – długość 122,3 m.