Awaria sieci magistralnej DN 300 mm żel – utrudnienia w dostawie wody w dniu 26.02.2018r.

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje szanownych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, iż z uwagi na awarię głównej magistrali wodociągowej DN 300 mm w ul. Witosa mogą wystąpić lokalne zakłócenia w dostawie wody na terenie miasta. Ponadto informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym.

Na skutek wycieku wody oraz ujemnych temperatur w rejonie wystąpienia awarii powstały silne oblodzenia nawierzchni jezdni oraz chodnika w związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności.

W związku z powyższym Spółka WODKAN przeprasza Odbiorców za ewentualne niedogodności związane z dostawą wody.

 

Dodatkowych informacji o prowadzonych pracach eksploatacyjnych  można uzyskać w siedzibie Spółki WODKAN w godz. 7.00 – 15.00 pokój nr 3 lub telefoniczne pod:

– nr 994 ( nr bezpłatny awaryjny ),

– (062) 738 77 40 lub 738 77 26.