Renowacja magistrali wodociągowej

Renowacja magistrali wodociągowej ul. Al. Słowackiego – etap II  – od ul. Królowej Jadwigi do ul. Limanowskiego.

 

Umowa podpisana w marcu 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonanie renowacji istniejącej żeliwnej magistrali wodociągowej średnicy 300mm, metodą bezwykopową polegającą na wprowadzeniu do wnętrza magistrali, rur polietylenowych typu RC  PE100 SDR 17 PN10, o średnicy 280mm i długości 328,0 m,
  • wykonaniu wykopem otwartym magistrali wodociągowej z rur polietylenowych typu RC PE100 SDR 17 PN10, o średnicy 280mm i długości 34,0 m,