Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicach: rej. ul. Wrocławskiej i rej. ul. Wysockiej. Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Wrocławskiej i rej. ul. Wysockiej.

 

Umowa podpisana w marcu 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 135,00 m,
  • wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej
    do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 1 o łącznej długości 6,5 m,
  • wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 180mm – długość 238,0 m.