Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej. Budowa sieci wodociągowej

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: rej. ul. Krańcowej od S3 do S6. Budowa sieci wodociągowej rej. ul. Krańcowej od W4 do W6.

 

Umowa podpisana w marcu 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 200,00 m,
  • wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej
    do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 9 o łącznej długości 27,0 m,
  • wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 125mm – długość 227,0 m.