Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej. Budowa sieci wodociągowej

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: rej. ul. Dębowej. Budowa sieci wodociągowej rej. ul. Dębowej.

 

Umowa podpisana w marcu 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych systemu „C” z uszczelką „S”
    o średnicy 200/5,9mm, o długości 243,00 m,
  • wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej
    do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 7 o łącznej długości 26,3 m,
  • wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 125mm – długość 280,5 m.