Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Jachimka.

 

Umowa podpisana w kwietniu 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 109,00 m,
  • wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej
    do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 9 o łącznej długości 55,5 m,