Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zadanie: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Raszkowskiej i Gimnazjalnej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Umowa podpisana w kwietniu 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

 • wykonanie bezwykopowej renowacji oraz czyszczenia hydrodynamicznego (usunięcie inkrustacji) kanału sanitarnego z rur betonowych o średnicy 250mm, na długości 591,00mb, w ul. Raszkowskiej na odcinku od studni rewizyjnej zlokalizowanej przy nr Rynek 26 do studni rewizyjnej zlokalizowanej przy
  nr 66:
 • wykonanie bezwykopowej renowacji oraz czyszczenia hydrodynamicznego (usunięcie inkrustacji) kanału deszczowego z rur betonowych:
  • o średnicy 300mm, na długości 190,00mb, w ul. Raszkowskiej na odcinku od studni rewizyjnej położonej przy nr Rynek 26 do studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Konopnicką,
  • o średnicy 400mm, na długości 52,00mb, w ul. Raszkowskiej na odcinku od studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Konopnicką do studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu
   z ul. Starotargową,
  • o średnicy 500mm, na długości 168,00mb, w ul. Raszkowskiej na odcinku od studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Starotargową do studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu
   z ul. Wolności,
  • o średnicy 600mm, na długości 181,00mb, w ul. Raszkowskiej na odcinku od studni rewizyjnej położonej w skrzyżowaniu z ul. Wolności do studni rewizyjnej położonej przy nr 66,
 • wykonanie bezwykopowej renowacji oraz czyszczenia hydrodynamicznego (usunięcie inkrustacji) kanału sanitarnego z rur betonowych o średnicy 300mm, na długości 365,00mb, w ul. Gimnazjalnej na odcinku od studni rewizyjnej zlokalizowanej przy przejściu dla pieszych przy Konkatedrze do studni rewizyjnej zlokalizowanej w skrzyżowaniu z ul. Kompały.