Zabudowa separatora i wylotu kanalizacji deszczowej

Zabudowa separatora i wylotu z kanalizacji deszczowej do rowu B-1 w rej. ul. Długiej w mieście Ostrów Wielkopolski

 

Umowa podpisana w kwietniu 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

 • zabudowie wysokosprawnego separatora koalescencyjnego z by-passem i osadnikiem o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż te określone w projekcie budowlanym, m.in:
  • średnica wewnętrzna komory urządzenia – 3000mm,
  • pojemność olejowa – 5800dm³,
  • pojemność części osadowej – 16000m³,
  • przepustowość nominalna – 160dm³/s,
  • przepustowość maksymalna – 1600dm³/s,
  • średnica rury by-pass – 1000mm.
 • montażu kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 średnicy DN 500mm i 800mm.