Rozbudowa systemu wodociągowego

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego w ul. Osadniczej”

 

Umowa podpisana w kwietniu 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 125mm – długość 155,0 m.