Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami

Wymiana  sieci wodociągowej z przyłączami w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Wawrzyniaka

 

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu wymiany sieci wodociągowej z rur AC na rury PE100 PN10 SDR 17 średnicy 110mm – długość 202,4 m,
  • wykonaniu przyłączy wodociągowych z rur PE 40 mm – długość 93,9m.