Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w mieście Ostrów Wielkopolski –  Rozbudowa sieci kanalizacji  sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin – Północ w ulicach: Świetlicowej, Jaworowej, Osiedlu Leśnym.

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekoweji osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

Umowa podpisana w maju 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych systemu „C” z uszczelką „S”o średnicy 200/5,9mm, o długości 648,0m,
  • wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 27 o długości 118,5 m.