Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Magnoliowej i Drzymały.

 

Umowa podpisana we wrześniu 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych kielichowych systemu „C” z uszczelką „S” o średnicy 200mm, wytrzymałość mechaniczna 40 kN/m – długość 676,0m,
  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych przeciskowych o średnicy  200mm, dopuszczalna siła wcisku 300 kN – długość 22,0m,
  • wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm,
    od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 36 o długości 145,0 m.