Rozbudowa systemu wodociągowego

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Krasickiego”.

 

Umowa podpisana we wrześniu 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 110mm – długość 79,1 m,