Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej

Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicy: Uroczej. Budowa sieci wodociągowej w ul. Uroczej.

 

Umowa podpisana w październiku 2018r.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200/5,9mm, o długości 120,0m,
  • wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160/4,7 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem – sztuk 11 o długości 57,0 m,
  • wykonaniu sieci wodociągową z rur PE 100 PN 10 SDR 17 średnicy 125mm – długość 121,0 m,