Utrudnienia w dostawie wody 13.11 do 17.11.2018r.

Informujemy, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej  od dnia 13.11.2018 r.  do dnia 17.11.2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w ciągłości dostawy wody w ul. Wiosny Ludów od nr 17 do skrzyżowania z ul. Wrocławską.

Czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych działań, może ulec zmianie.

WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo nr tel. 62 73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62 73-87-726 w dni robocze w godz. od 7:00 do godz. 15:00