Przetarg nieograniczony z dnia 29.01.2019r.

„Modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków”

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach: -osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. PFU_załącznik_11
 3. SIWZ
 4. Załącznik 9 – Umowa
 5. Załączniki 1-10
 6. Zał. PFU – mapy
 7. Zał. PFU – tabele
 8. Zał. 2 PFU Ostrów Wlkp rur tł skany profili.
 9. Zał. 3 PFU Ostrów Wlkp. komory zdjęcia rys z dok.
 10. Zał. 4 PFU Ostrów Wlkp. komory lokalizacja skany.
 11. Zał. 5 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2000 budowa zdjęcia.
 12. Zał. 6 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2008 przekładka zdjęcia.
 13. Zał. 7 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2012 awaria zdjęcia.
 14. Zał. 8 PFU Ostrów Wlkp. rur tł 2012 przek. cieku zdjęcia.
 15. Zał. 9.1. Ostrów Wlkp. rur tł 2016 teren zadania zdjęcia.
 16. Zał. 9.2. Ostrów Wlkp. rur tł 2016 teren zadania zdjęcia.
 17. Zał. 9.3. Ostrów Wlkp. rur tł 2016 teren zadania zdjęcia.
 18. Modyfikacja SIWZ
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania z dnia: 04.02.2019 r., 05.02.2019r., 06.02.2019r., 07.02.2019r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.02.2019r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty