Rozbudowa systemu wodociągowego

Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. św. Floriana, ul. Celna”.

 

Umowa podpisana w lipcu 2019r.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

  • wykonanie sieci wodociągowej z rur PE średnicy 125mm, o długości 445,0 m,