Nasze obiekty

labor-m Laboratorium
Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań poprzez wdrożony i udokumentowany system jakości
zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2005…czytaj więcej >>>
suw-m Stacja Uzdatniania Wody
Ostrów Wielkopolski zaopatrywany jest w wodę podziemną ujmowaną z ujęć położonych poza miastem, około 4 km na wschód od jego centrum w dolinie rzeki Ołobok…czytaj więcej >>>
oczysz-m Oczyszczalnia Ścieków
Ścieki z gminy i miasta Ostrowa Wielkopolskiego zbierane są siecią kanalizacji rozdzielczej.
Poprzez spływ grawitacyjny oraz liczne lokalne przepompownie…czytaj więcej >>>
przepom-m Przepompownia Ścieków
Nadrzędnym zadaniem głównej przepompowni ścieków przy ul. Gdańskiej jest przerzut
ścieków powstałych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na…czytaj więcej >>>
kogeneracja-m Kogeneracja
W lutym 2011, dwa lata po podpisaniu umowy, rozpoczęto eksploatację układu kogeneracyjnego
w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie do skojarzonego…czytaj więcej >>>
wodomierzownia-m Wodomierzownia
Stacja Napraw i Legalizacji Wodomierzy przy Spółce WODKAN SA w Ostrowie Wielkopolskim współpracuje z Obwodowym Urzędem Miar w Kaliszu …czytaj więcej >>>