Kalendarium 2020

  • raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku –  14. lutego 2020 r.
  • raport roczny za 2019 rok – 29. kwietnia 2020 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2020 roku –  14. maja 2020 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 13. sierpnia 2020 r.
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 28. sierpnia 2020 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2020 roku –  13. listopada 2020r.
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 08.12.2020r.