Kalendarium 2021

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku –  12. lutego 2021 r.
  • Raport roczny za 2020 rok – 29. kwietnia 2021 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku –  14. maja 2021 r.
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.czerwca 2021 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13. sierpnia 2021 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku –  12. listopada 2021r.