Kalendarium 2021

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku –  12 lutego 2021r.
  • Raport roczny za 2020 rok – 29 kwietnia 2021r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku –  14 maja 2021r.
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 14 czerwca 2021r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021r.
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 14 września 2021r.
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 września 2021r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku –  12 listopada 2021r.