Jakość wody

W trosce o zdrowie mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego Laboratorium WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadzi stały monitoring jakości dostarczanej wody. W ramach własnych procedur Laboratorium prowadzi systematyczne badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody w oparciu o opracowany wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrowie Wielkopolskim „Harmonogramem kontroli wewnętrznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

Badania te pozwalają nam na monitorowanie i określenie zmian jakościowych zachodzących podczas dystrybucji wody w sieci wodociągowej.

 

Biorąc pod uwagę wyniki badań próbek wody na Stacji Uzdatniania Wody dla Ostrowa Wielkopolskiego stwierdza się, że woda pitna spełnia wymogi jakościowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Ostrowska  woda charakteryzuje się bardzo dobrą jakością ze względu na źródła, z których jest pozyskiwana oraz dużą stabilnością składu.

Wyniki badań laboratoryjnych wykazują, że podjęta od lat systematyczna praca nad utrzymaniem czystości sieci wodociągowej przynosi efekty w postaci niepogorszenia jej jakości w stosunku do źródła.

 

Obecnie parametry jakości wody na poziomie wymaganym obowiązującymi przepisami utrzymywane są w sposób ciągły.

 

Przekazując informację o stosowanym systemie kontroli jakości wody zapewniamy, że Klienci korzystający z wody dostarczanej eksploatowanymi przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. systemami wodociągowymi, nie mają powodu do obaw o jakość zdrowotną wody. Potwierdzeniem tej jakości są prezentowane poniżej wyniki analiz.

 

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego spełnia polskie i europejski wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Jakość wody w zdrojach wodnych

 

Woda dostarczana naszym Klientom jest zdrowa i smaczna !

 

Szczegółowe dane zamieszczone są  poniżej:

 

ipdfmmarzec 2022r.

ipdfmluty 2022r.

ipdfmstyczeń 2022r.

ipdfmgrudzień 2021r.

ipdfmlistopad 2021r.

ipdfmpaździernik 2021r.

ipdfmwrzesień 2021r.

ipdfmsierpień 2021r.

ipdfmlipiec 2021r.

ipdfmczerwiec 2021r.

ipdfmmaj 2021r.
ipdfmkwiecień 2021r.
ipdfmmarzec 2021r.
ipdfmluty 2021r.
ipdfmstyczeń 2021r.


ipdfmgrudzień 2020r.
ipdfmwrzesień 2020
ipdfmsierpień 2020
ipdfmlipiec 2020r.
ipdfmczerwiec 2020r.
ipdfmmaj 2020r.
ipdfmkwiecień 2020r.
ipdfmmarzec 2020r.
ipdfmluty 2020r.


ipdfmstyczeń 2020r.
ipdfmgrudzień 2019r.
ipdfmlistopad 2019r.
ipdfmpaździernik 2019r.
ipdfmwrzesień 2019r.
ipdfmsierpień 2019r.
ipdfmlipiec 2019r.
ipdfmczerwiec 2019r.
ipdfmmaj 2019r.
ipdfmkwiecień 2019r.
ipdfmmarzec 2019r.
ipdfmluty 2019r.
ipdfmstyczeń 2019r.


ipdfmgrudzień 2018r.
ipdfmlistopad 2018r.
ipdfmpaździernik 2018r.
ipdfmwrzesień 2018r.
ipdfmsierpień 2018r.
ipdfmlipiec 2018r.
ipdfmczerwiec 2018r.
ipdfmmaj 2018r.
ipdfmkwiecień 2018r.
ipdfmmarzec 2018r.
ipdfmluty 2018r.
ipdfmstyczeń 2018r.


ipdfmgrudzień 2017r.
ipdfmlistopad 2017r.
ipdfmpaździernik 2017r.
ipdfmwrzesień 2017r.
ipdfmsierpień 2017r.
ipdfmlipiec 2017r.
ipdfmczerwiec 2017r.
ipdfmmaj 2017r.
ipdfmkwiecień 2017r.
ipdfmmarzec2017r.
ipdfmluty 2017r.
ipdfmstyczeń 2017r.
ipdfmgrudzień 2016r.
ipdfm listopad 2016r.
ipdfm październik 2016r.
ipdfm wrzesień 2016r.
ipdfm sierpień 2016r.
ipdfm lipiec 2016r.
ipdfm czerwiec 2016r.
ipdfm maj 2016r.
ipdfm kwiecień 2016r.
ipdfm marzec 2016r.
ipdfm luty 2016r.
ipdfm styczeń 2016r.


ipdfm grudzień 2015r.
ipdfm listopad 2015r.
ipdfm pazdziernik 2015r.
ipdfm wrzesień 2015r.
ipdfm sierpień 2015r.
ipdfm lipiec 2015r.
ipdfm czerwiec 2015r.
ipdfm maj 2015r.
ipdfm kwiecień 2015r.
ipdfm marzec 2015r.
ipdfm luty 2015r.
ipdfm styczeń 2015r.