Struktura spółki

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny obowiązujący od 01 lipca 2015 roku.
Poniżej przedstawiamy Schemat organizacyjny WODKAN S.A.