Relacje inwestorskie

Marek Karolczak
tel: 62 738 77 10
e-mail: marek.karolczak@wodkan.com.pl


ipdfmInformacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy


Dokument informacyjny

Na podstawie §32 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect WODKAN SA jest zwolniona z obowiązku sporządzania dokumentu informacyjnego.


Autoryzowany doradca
Uchwałą nr 804/2011 z dnia 22.06.2011r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wyraził zgodę na zwolnienie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Animator na rynku NewConnect
Dom Maklerski PKO Bank Polski w Warszawie
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa