K O M U N I K A T

—————————————————————————————————————————————————————————————–
OD DNIA 08-06-2020
PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A. BĘDĄ CZYNNE W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
PARTYZANCKA 27
PONIEDZIAŁEK OD 7:30 DO 16:00
WTOREK – PIĄTEK OD 7:30 DO 14:30

ASNYKA 8
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 9:00 DO 16:00

GRABOWSKA 29a
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7:30 DO 14:30

—————————————————————————————————————————————————————————————–
Informujemy, że uruchomiliśmy dostęp do ebok.
Zarejestrować się można pod adresem https://ebok.wodkan.com.pl/,
lub wchodząc na stronę główną firmy http://wodkan.com.pl/
zakładka „EBOK”.

—————————————————————————————————————————————————————————————–
Informujemy, że Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A. przy ul. Grabowskiej 29a
od dnia 25.05.2020 r. będzie czynne od godz. 7:30 do godz. 14:30
—————————————————————————————————————————————————————————————–
Informujemy, że Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A. przy ul. Partyzanckiej 27
od dnia 11.05.2020 r. będzie czynne od godz. 8.00 do godz. 14.00.
——————————————————————————————————————————————————————————————
Informujemy, że Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A. przy ul. Asnyka 8,
od dnia 04.05.2020 r. obsługuje wszystkich klientów od 8:00 do 14:00
(znosi się godziny zarezerwowane wyłącznie dla osób powyżej 65 roku życia)
—————————————————————————————————————————————————————————————–
Informujemy, że Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A. przy ul. Asnyka 8,
od dnia 20.04.2020 r.
będzie czynne
od godz. 8.00 do godz. 14.00.
——————————————————————————————————————————————————————————————-
Szanowny klienci,
w związku z rosnącym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
od dnia 01.04.2020 do odwołania, w Biurze Obsługi Klienta WODKAN SA przy ul. Asnyka 8,
w godzinach od 10:00 do 12:00
obsługiwane będą wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia.
——————————————————————————————————————————————————————————————-
Szanowni Państwo,
W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin oraz pracowników WODKAN S.A. informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania BIURO OBSŁUGI KLIENATA przy ul. Partyzanckiej 27 oraz Grabowska 29a (targowisko) BĘDZIE NIECZYNNE
Wszelkie sprawy techniczne proszę zgłaszać telefonicznie pod numerami:
62 738 77 31
62 738 77 29
Sprawy dotyczące Działu Sprzedaży (wystawianie faktur i stany wodomierzy) proszę zgłaszać telefonicznie pod numerami:
62 738 77 21
62 738 77 22
Pozostałe sprawy pod numerem 62 738 77 12
Biuro Obsługi Klienta przy ul. Asnyka 8 od dnia 18.03.2020 roku będzie czynne od godziny 9.00 do godziny 14.00
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnych zgłaszamy pod całodobowy numer 994, lub 62 738 77 40
Przypominamy by w miarę możliwości pozostać w domach. Płatności rachunków można dokonać elektronicznie. Bądźmy odpowiedzialni.

——————————————————————————————————————————————————————————————-
Informujemy, że Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A. przy ul. Asnyka 8,
od dnia 18.03.2020 r.
będzie czynne
od godz. 9.00 do godz. 14.00.
——————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Szanowni Państwo,

WODKAN S.A. informuje iż w Spółce zostały wprowadzone poniższe ograniczenia:
– wstrzymana została wymiana wodomierzy, od 12.03.2020 r.
– wstrzymane zostało plombowanie wodomierzy dodatkowych do podlewania terenów zielonych od 12.03.2020 r.
– Dział Laboratorium Wody i Ścieków ograniczył pobieranie prób do badań na zlecenie ( tylko badania niezbędne) od 13.03.2020 r.
– zamknięcie Biura Obsługi Klienta na ul. Witosa (pracownik przesunięty do BOK ul. Asnyka) od 12.03.2020 r.,
– wstrzymany został odczyt stanów wodomierza w domu klientów od 12.03.2020 r.,
– ograniczenie pracy Biura Obsługi Klienta na ul. Partyzanckiej (Dział Sprzedaży i Dział Rozwoju Technicznego i Inwestycji) – tylko skrzynka podawcza od dnia 13.03.2020 r.

APELUJEMY O OGRANICZENIE DO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT W MIEJSCACH
O DUŻYM SKUPISKU LUDZI.

ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Prezes Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Marek Karolczak i Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda w dniu 12.02.2018r. podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”. Źródłem dofinansowania projektu jest II oś priorytetowa Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 41 mln zł unijnego dofinansowania na realizację ekologicznego przedsięwzięcia, które będzie realizowane przez WODKAN S.A. na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski do końca 2020r.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 79 mln zł, a koszty kwalifikowane wynoszą 64 mln zł.

Efektem realizacji projektu będzie :

– modernizacja oczyszczalni ścieków w Rąbczynie,

– zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie,

– rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej w mieście Ostrów Wielkopolski,

– przebudowa i renowacja magistral wodociągowych,

– modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim,

– modernizacja odstojników wód popłucznych na Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim,

– modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania skratek na obiekcie Przepompowni Głównej,

– budowa fotowoltaicznej instalacji do zasilania Przepompowni Głównej Ścieków o mocy do 40kW,

– wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową,

– zakup samochodów specjalistycznych, służących do czyszczenia i inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej.

Celem Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz polepszenie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrów Wielkopolski, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Szczegółowymi celami przedsięwzięcia są:

  • uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
  • poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym wnioskiem,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego – zahamowanie degradacji zasobów wód podziemnych,
  • właściwe zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi, poprawa jakości wód powierzchniowych,
  • zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej,
  • rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
  • wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną,
  • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody,
  • zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków,
  • zwiększenie liczby osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.

 

Poprzez stronę pois.gov.pl/nieprawidlowosci można sygnalizować o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Można je również zgłaszać poprzez e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl