Polityka jakości

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi ciągłą bez względu na porę dnia i roku, dostawę wody i odbiór ścieków. Przedsiębiorstwo stara się spełnić na rynku rolę niezawodnego dostawcy usług oraz w sposób maksymalny zaspokoić potrzeby swoich klientów.

 

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • Spełnienie wymagań Systemu Zarządzania Jakością i jego ciągłe doskonalenie
  • Produkcję i dostarczanie wody o parametrach zgodnych z przepisami oraz utrzymanie w należytym stanie urządzeń do jej produkcji
  • Ciągłe doskonalenie procesu odbioru i oczyszczania ścieków sanitarnych
  • Sprawne odbieranie ścieków deszczowych
  • Utrzymanie ciągłej sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz realizowanie przez nich zadań wyznaczonych Systemem Zarządzania Jakością
  • Doskonalenie zasad komunikacji z klientami i innymi stronami zainteresowanymi naszą działalnością oraz proponowanie satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań w zakresie sposobu wykonywania i rozliczania usług
  • Przestrzeganie przepisów prawa przez Spółkę jak i również przez dostawców usług i materiałów.

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest nasze zaangażowanie w opracowanie, wdrożenie oraz deklaracja utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001

Do realizacji polityki jakości Spółki, zobowiązujemy wszystkich pracowników.

ZARZĄD WODKAN S.A.

Ostrów Wielkopolski 05.05.2015 r.