Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap III

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski” – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap III” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniuwww.wfosgw.poznan.pl
Kanalizacja sanitarna w ulicach: Ferica, Kowalskiego, Śmigla i Krańcowej została wybudowana z rur PVC kielichowych o średnicy 200mm, o łącznej długości 754,64 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, o średnicy 160 mm o łącznej długości 165,66 mb – 47 szt.
Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie przyległych nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bez konieczności budowy zbiorników bezodpływowych.

wodkan_wfos