Kalendarium 2017

Raport roczny za 2016 rok – 31. marca 2017 r.
Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14. lutego 2017 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 12. maja 2017 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14. sierpnia 2017 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14. listopada 2017 r.