Kontakt

 

Kontakt Lokalizacja
Siedziba WODKAN S.A.
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Partyzancka 27
biuro@wodkan.com.pl
Centrala
tel. 62 738 77 00
Sekretariat
tel. 62 738 77 12
fax 62 735 36 90
Dział Sprzedaży
tel. 62 738 77 21, 62 738 77 22
Dział Rozwoju Technicznego i Inwestycji

tel. 62 738 77 31, 62 738 77 29
Przetargi
tel. 62 738 77 05
Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej
tel. 62 738 77 26, 62 738 77 25
Biura Obsługi Klienta WODKAN S.A.

ul. Partyzancka 27 (siedziba spółki)
czynne w poniedziałek od od godz. 730 do 1600
od wtorku do piątku od godz 730 do 1430
tel. 62 738 77 30, 62 738 77 37
Punkt Obsługi Pasażera MZK S.A.
ul. Partyzancka 27
czynny od poniedziałku do piątku
od godz 730 do 1430
tel. 62 738 77 18
ul. Asnyka 8
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 900 do 1600
tel. 62 738 77 39, kom. 724 717 770
ul. Grabowska 29a (targowisko)
pawilon handlowy nr 46
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 730 do 1430
tel. kom. 695 885 050< br />
Obiekty WODKAN S.A.
Stacja Uzdatniania Wody
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Wodociągi Miejskie 1
tel. 62 738 77 40
Laboratorium Badania Wody
tel. 62 738 77 48
Wodomierzownia
tel. 62 738 77 49
Oczyszczalnia Ścieków w Rąbczynie
tel. 62 738 77 60
Laboratorium Badania Ścieków
tel. 62 738 77 65
Przepompownia Główna
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Gdańska 36
tel. 62 738 77 80