Dokumenty do pobrania

ipdfmWniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej
ipdfmWniosek o aktualizację / zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej
ipdfmZgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
ipdfmZlecenie na wykonania usługi
ipdfmWniosek o wydanie warunków technicznych na zainstalowanie podlicznika
ipdfmWniosek o przeniesienie wodomierza
ipdfmWniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym
ipdfmWniosek o zainstalowanie dodatkowego wodomierza w budynku wielolokalowym
ipdfmWniosek dotyczący zgody na wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej
ipdfmWniosek dotyczący zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do stacji zlewnej
ipdfmOgólne Warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

 

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

ipdfmInformacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
ipdfmOświadczenie konsumenta
ipdfmKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

 

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – budynek wielolokalowy

ipdfmInformacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
ipdfmOświadczenie konsumenta
ipdfmKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

 

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – lokal w budynku wielolokalowy

ipdfmInformacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
ipdfmOświadczenie konsumenta
ipdfmKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

 

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – budynek z lokalem użytkowym

ipdfmInformacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
ipdfmOświadczenie konsumenta
ipdfmKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

 

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – lokal użytkowy w budynku

ipdfmInformacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
ipdfmOświadczenie konsumenta
ipdfmKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

 

ipdfmWniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

ipdfmInformacja dla klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
ipdfmOświadczenie konsumenta
ipdfmKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych skierowana do osób fizycznych

 

ipdfmOgólne Warunki Umowy o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
ipdfmWniosek o rozwiązanie umowy
ipdfmProtokół z odczytu wskazań wodomierza / urządzenia pomiarowego
ipdfmWniosek o aktualizację umowy / zmianę danych objętych umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
ipdfmWniosek o aktualizację umowy / zmianę danych objętych umową o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
ipdfmPełnomocnictwo
ipdfmWniosek o zawarcie umowy z jedynym współwłaścicielem nieruchomości
ipdfmOpis stanu prawnego nieruchomości
ipdfmOświadczenie o doprowadzaniu ścieków