Kalendarium 2018

Raport roczny za 2017 rok – 15. maja 2018 r.
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14. lutego 2018 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 14. maja 2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 19. czerwca 2018 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14. sierpnia 2018 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14. listopada 2018 r.