Kalendarium 2018

Raport roczny za 2017 rok – 15 maja 2018r.
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018r.
Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 14 maja 2018r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 19 czerwca 2018r.
Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018r.
Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 15 listopada 2018r.