Kalendarium 2019

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019r.
Raport roczny za 2018 rok – 15 maja 2019 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 14 maja 2019 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 r.