Przyjmowanie zgłoszeń o awariach

Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne

Zgłoszenia o awariach przyjmowane są 24 godziny na dobę pod numerami telefonów: 994 i 62 738 77 40

Osoby zgłaszające awarie proszone będą o podanie:

– imienia i nazwiska

– telefonu kontaktowego

– możliwie najdokładniejszej lokalizacji awarii, umożliwiającej szybkie odnalezienie i zabezpieczenie miejsca (np. nazwa ulicy, numer posesji, charakterystyczny obiekt w pobliżu miejsca awarii)

– opisu zgłaszanego zdarzenia np.: wyciek wody na ulicy, niskie ciśnienie wody, zatamowanie kanalizacji sanitarnej, brak włazu na studzience kanalizacyjnej itp.

Dokonywane zgłoszenia o awariach rejestrowane są w komputerowej bazie danych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje informacje do właściwego wydziału celem podjęcia czynności naprawczych lub usunięcia nieprawidłowości.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Podane w zgłoszeniu awarii dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) przez administratora danych WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Partyzancka 27, zwanego dalej Spółką, w celu zapewnienia usunięcia nieprawidłowości oraz świadczenia przez Spółkę usług w sposób ciągły i niezawodny.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.