994
ZGŁOŚ AWARIĘ

JAKOŚĆ WODY

W trosce o zdrowie mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego Laboratorium wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadzi stały monitoring jakości dostarczanej wody. W ramach własnych procedur Laboratorium prowadzi systematyczne badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody w oparciu o opracowany wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrowie Wielkopolskim „Harmonogramem kontroli wewnętrznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

Badania te pozwalają nam na monitorowanie i określenie zmian jakościowych zachodzących podczas dystrybucji wody w sieci wodociągowej.

Biorąc pod uwagę wyniki badań próbek wody na Stacji Uzdatniania Wody dla Ostrowa Wielkopolskiego stwierdza się, że woda pitna spełnia wymogi jakościowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ostrowska  woda charakteryzuje się bardzo dobrą jakością ze względu na źródła, z których jest pozyskiwana oraz dużą stabilnością składu.

Wyniki badań laboratoryjnych wykazują, że podjęta od lat systematyczna praca nad utrzymaniem czystości sieci wodociągowej przynosi efekty w postaci niepogorszenia jej jakości w stosunku do źródła.

Obecnie parametry jakości wody na poziomie wymaganym obowiązującymi przepisami utrzymywane są w sposób ciągły.

Przekazując informację o stosowanym systemie kontroli jakości wody zapewniamy, że Klienci korzystający z wody dostarczanej eksploatowanymi przez wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. systemami wodociągowymi, nie mają powodu do obaw o jakość zdrowotną wody. Potwierdzeniem tej jakości są prezentowane poniżej wyniki analiz.

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego spełnia polskie i europejski wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zdrojach wodnych

Woda dostarczana naszym Klientom jest zdrowa i smaczna !

Szczegółowe dane zamieszczone są  poniżej:

ipdfmczerwiec 2022r.

ipdfmmaj 2022r.
ipdfmkwiecień 2022r.
ipdfm marzec 2022r.
ipdfm luty 2022r.

ipdfm styczeń 2022r.

ipdfm grudzień 2021r.
ipdfm listopad 2021r.
ipdfm październik 2021r.
ipdfm wrzesień 2021r.
ipdfm sierpień 2021r.
ipdfm lipiec 2021r.
ipdfm czerwiec 2021r.
ipdfm maj 2021r.
ipdfm kwiecień 2021r.
ipdfm marzec 2021r.
ipdfm luty 2021r.
ipdfm styczeń 2021r.
ipdfm grudzień 2020r.
ipdfm wrzesień 2020
ipdfm sierpień 2020
ipdfm lipiec 2020r.
ipdfm czerwiec 2020r.
ipdfm maj 2020r.
ipdfm kwiecień 2020r.
ipdfm marzec 2020r.
ipdfm luty 2020r.
ipdfm styczeń 2020r.

ipdfm grudzień 2019r.
ipdfm listopad 2019r.
ipdfm październik 2019r.
ipdfm wrzesień 2019r.
ipdfm sierpień 2019r.
ipdfm lipiec 2019r.
ipdfm czerwiec 2019r.
ipdfm maj 2019r.
ipdfm kwiecień 2019r.
ipdfm marzec 2019r.
ipdfm luty 2019r.
ipdfm styczeń 2019r.

ipdfm grudzień 2018r.
ipdfm listopad 2018r.
ipdfm październik 2018r.
ipdfm wrzesień 2018r.
ipdfm sierpień 2018r.
ipdfm lipiec 2018r.
ipdfm czerwiec 2018r.
ipdfm maj 2018r.
ipdfm kwiecień 2018r.
ipdfm marzec 2018r.
ipdfm luty 2018r.
ipdfm styczeń 2018r.

ipdfm grudzień 2017r.
ipdfm listopad 2017r.
ipdfm październik 2017r.
ipdfm wrzesień 2017r.
ipdfm sierpień 2017r.
ipdfm lipiec 2017r.
ipdfm czerwiec 2017r.
ipdfm maj 2017r.
ipdfm kwiecień 2017r.
ipdfm marzec 2017r.
ipdfm luty 2017r.
ipdfm styczeń 2017r.

Skip to content